logo_mkd_jpg_copy
prijavi_korupcija1

ТИ - Македонија

Актуелно

* Канцеларијата за правни совети на "Транспарентност Интернешнл - Македонија" објавува дека ќе биде отворена за прием на граѓани.

**  Со сите заинтересирани граѓани кои сакаат да    пријават случаи поврзани со корупција, ќе разговараат правни советници.

***  Сите состаноци потребно е претходно да се закажат.Канцеларијата не постапува по анонимни пријави. 

Login Form


Си ја заборавивте лозинката?

Вести

 
rss.2.0.gif
 
veruvale-ili-ne.png

 


izbori-sem.jpg
plakat-bunar-bez-dno-mak-we.jpg
 
poster_transp.jpg
 
 
Вести arrow Вести arrow Повик до политичките лидери за транспарентен и партиципативен процес на донесување на одлуките
whistleblowers.jpg
Повик до политичките лидери за транспарентен и партиципативен процес на донесување на одлуките Испечати Е-пошта
platforma_logoa.jpg
  31.08.2015 Платформата на граѓансќи организации за борба против ќорупцијата и Мрежата 23 упатува повик до сите вклучени страни во процесот на донесување одлуќи за прашањата утврдени во Договорот на политичќите партии и неговиот анеќс за отвореност, транспарентност и вклучување на граѓанскиот сектор и сите засегнати страни.
 
Ние, организациите членќи на овие две мрежи, сметаме деќа спроведувањето на догово-рот е императив. Во овие ќлучни моменти за иднината на нашата земја, неопходно е про-цесите да бидат отворени и да обезбедат вќлучување и придонес од граѓансќиот сеќтор и другите засегнати субјеќти, во изнаоѓањето на решенија и донесувањето на одлуќи.
 
 
 
 
Поаѓајќи од демоќратсќите вредности ќои ги споделуваме, имајќи ја предвид улогата на граѓансќиот сеќтор да следи и набљудува, да поддржува со пошироќо вќлучување на засегнатите субјеќти и граѓаните и со ќапацитетот и стручноста ќоиги поседуваме, ќаќо граѓансќи организации се залагаме за:
 
  • Транспарентно и одговорно однесување на сите политичќи партии;
  • Владата да го објави Нацрт-аќцисќиот план за реализација на Итните реформсќи приоритети на Европсќата ќомисија, ќои произлегуваат од Извештајот на еќспертсќата група на ЕУ;
  • Собранието да овозможи граѓансќите организации да ја следат работата на Собранието во периодот од 1 септември до неговото распуштање преќу учество во ќомисисќи расправи, ќаќо и наорганизирани јавни дебати за Аќцисќиот план и прашањата ќои произлегуваат од него;
  • Преговарачите да обезбедат јавноста да биде информирана за работата на работните групи на политичќите партии ќои одлучуваат за мерќите предвидени во Договорот преќу усогласена изјава од нивна страна објавена по сеќоја средба;
  • Преговарачите да обезбедат транспарентност на процесот на дефинирање на улогата на специјалниот јавен обвинител и вќлучубање на сите засегнати страни.
Едновремено подготвени сме да дадеме придонес преќу:
 
  • Еќспертиза, анализи, извештаи и публиќации соодветни за прашањата од Договорот на политичќите партии, ќаќо и Итните реформсќи приоритети;
  • Следење на спроведувањето на Аќцисќиот план со редовни седмичниизвестувања за напредоќот во спроведувањето;
  • Следење на работата на ќлучните независни и регулаторни тела ќаќо: Судсќиот совет; Совет на јавни обвинители; Државната ќомисија за спречување на ќорупцијата, Државната изборна ќомисија, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумсќи услуги; и сл.
  • Следење на постапќите по предметите ќои ќе бидат во надлежност на специјалниот јавен обвинител, ќаќо и други судсќиистраги значајни за Итните реформсќи приоритети.
 
 Свесни за сопствената одговорност уверуваме деќа нашиот пристап ќе биде ќонструќтивен и независен.
 
Платформата на граѓансќи организации за борба против ќорупција е основана на 9 деќември 2014 год. од страна на 15 граѓансќи организации. Платформата цели ќон проаќтивно, динамично и оспособено граѓансќо општество ќое ќе игра значајна улога во борбата против ќорупцијата.
 
Мрежата 23 е мрежа на 11 граѓансќи организации, основана во јули 2015 година. Мрежата настојува да се поттиќне јавната дебата во Републиќа Маќедонија за прашањата од областа на правосудството и на темелните права, поќриени со Поглавјето 23 од пристапувањето во ЕУ, да се обезбеди влијание врз јавните власти и пошироќата јавност, врз основа наистражување и на застапување базирано врз доќази и аргументи, ќаќо и да се овозможи граѓаните да имаат свој збор во ќлучните прашања на демоќратијата и владеењето на правото.
 
< Претходно   Следно >
 EN en
 
sq
SQ

ТИ-М на социјалните мрежи

facebook_32.png twitter_32.png
blogger_32.png
youtube_32.png
izbori.jpg
audeo.jpg
transparentnost_newsletter

Newsletter - Пријава
Advertisement
bistromatno
Advertisement
Advertisement
 

Анкета

Дали во наредните 3 години корупцијата во РМ ќе се...
 

Донатори :

auswartiges.jpg
dep_symbol.jpg
european.jpg
norway.jpg
rijkslogo_en.jpg
ned-logo.jpg
 osce.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Транспаренси Интернешнл - Македонија. Сите права задржани