logo_mkd_jpg_copy
prijavi_korupcija1

ТИ - Македонија

Актуелно

* Канцеларијата за правни совети на "Транспарентност Интернешнл - Македонија" објавува дека ќе биде отворена за прием на граѓани.

**  Со сите заинтересирани граѓани кои сакаат да    пријават случаи поврзани со корупција, ќе разговараат правни советници.

***  Сите состаноци потребно е претходно да се закажат.Канцеларијата не постапува по анонимни пријави. 

Login Form


Си ја заборавивте лозинката?

Вести

 
rss.2.0.gif
 
veruvale-ili-ne.png

 


izbori-sem.jpg
plakat-bunar-bez-dno-mak-we.jpg
 
poster_transp.jpg
 
 
Вести arrow Вести arrow ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ - број на повик: 04/2017

whistleblowers-mk.jpg

 

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ - број на повик: 04/2017 Испечати Е-пошта

 
1. Назив и адреса на добавувачот

Добавувачот Транспаренси Интернешнл - Македонија (ТИ-М) со адреса на Наум Наумовски Борче бр. 58, 1000 Скопје (ПФ 270), телефон за контакт 02/3217-000, електонска адреса Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете , контакт лице Ивана Јовановска.

2. Предмет на набавка 
Предмет на договорот за доставување на понуди за изработка на видео спот за борба против корупцијата во времетраење од 25-30 секунди на македонски и албански јазик, на оваа поедноставена тендерска документација.
 
 
 

3. Рок на  изведба и испорака
 
Носителот на набавката е должен предметот на набаваката да го испорача на барање на добавувачот заклучно со ден 30.12.2017 година.
 
4. Технички карактеристики на стоките и услугите

Носителот на набавката ќе биде обврзан за спроведување на:
- Да подготви сценарио за видео спот во кој ќе се поттикнат граѓаните да пријавуваат случаи поврзани со корупцијата во канцеларијата на ТИ Македонија;
- Видео спотот може да биде во играна или анимирана верзија, истиот да биде на македонски и албански јазик;
- Видео спотот да биде изработен во FULL HD формат
- Времетрање на спотот : 25-30 секунди ;

5. Потребна придружна документација

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:
- Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејносто поврзано со предметот на договорот за јавната набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение. Носителот на набавката да достави придружна документација со која ќе го потврди досегашното искуства во продукција на видео спотови. 
- Целокупно портфолио на понудувачот
- Тековна состојба
- Понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доствува податоците што ги бара договорниот орган.
Посочените документи треба да бидат потпишани од овластеното лице на добавувачот.
 
6. Финансиска понуда

  Изразена во нето износ (без ДДВ) и бруто износ (со вклучен ДДВ) во МКД

7. Критериум за доделување на договорот

Цена : 50 поени
Сценарио и идејно решение за видео споот: 35 поени
Претходно искуство : 15 поени

8. Краен рок за поднесување на понудите 
 
Краен рок за доставување на понудите е 30 Ноември 2017 година до 16 часот. Понудите кои ќе бидат доставени по овој рок, нема да бидат прифатени.  
Понудите треба да бидат доставени до Транспаренси Интернешнл-Македонија на адреса: Наум Наумовски Борче бр. 58 во затворено плико. Понудите во електронска форма нема да се разгледуваат.
 
Проектот "Поддршка на граѓаните во борбата против корупцијата во Западен Балкан"  финансиски e поддржан од Министерството за Надворешни работи на Германија 

 
< Претходно   Следно >
 EN en
 
sq
SQ

ТИ-М на социјалните мрежи

facebook_32.png twitter_32.png
blogger_32.png
youtube_32.png

zaednicki_vrednosti.png

 

 

 

audeo.jpg
transparentnost_newsletter

Newsletter - Пријава
Advertisement
bistromatno
Advertisement
Advertisement
 

Анкета

Македонија е најкорумпирана во ...
 

Донатори :

auswartiges.jpg
dep_symbol.jpg
european.jpg
canwordmark_colour.jpg
rijkslogo_en.jpg
ned-logo.jpg
 osce.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Транспаренси Интернешнл - Македонија. Сите права задржани