Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес
izbori2016.jpg
 
13.05.2016 Во рамки на проектот “Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес” кој го спроведуваат Транспаренси Интернешнл-Македонија (ТИ-М) заедно со Центарот за економски анализи (ЦЕА), во прилог е месечниот извештај за месец април 2016 година.
 
 pdf mesechen_izveshtaj_april_2016 809.66 Kb