Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес
izbori.jpg
 
05.12.2016 Траспаренси Интернешнл – Македонија, одржи прес-конференција на која ги презентираше наодите во врска со проектот „Мониторинг над трошењето од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес финансиски поддржан од Амбасада на Кралството Холандија во Република Македонија. 

Презентираните наоди се однесуваат за периодот од 21.11.2016 до 30.11.2016 година.
 
pdf prezentacija_izborni_troshoci_21.11-30.12.2016 428.53 Kb