Глобален форум за „Незаконските финансиски текови и одржлив развој“
21.12.2020 Слаѓана Тасева учествуваше на Глобалниот форум за „Незаконските финансиски текови и одржлив развој“ којшто се одржа на 2-3 септември, 2020 година. Д-р Тасева говореше за Борбата против незаконските текови за остварување на Агендата 2030. Извештајот на оваа тема можете да го прочитате :  
 
pdf global_forum_iffs_and_sdgs_report 1.80 Mb