Ревизорски и наративни извештаи

Ревизорски и наративен извештај за 2016 година

 pdf audit_report_timacedonia_2016 1.26 Mb

 

 pdf godishen_izveshtaj_ti-m_2016 1.11 Mb

 

Ревизорски извештај за 2015 година

pdf audit_report_timacedonia_2015 1.48 Mb 

 

 

Ревизорски извештај за 2014 година

 pdf audit_report_2014_eng 146.93 Kb

 

 

Ревизорски и наративен извештај за 2013 година

pdf audit_report_ti_macedonia_2013_eng 101.89 Kb 

 

 pdf godisen_izvestaj_ti-m_za_2013_god 1.14 Mb

 

 

Ревизорски и наративен извештај за 2012 година

 pdf audit_report_2012_mac 1.24 Mb

 

pdf godisen_izvestaj_ti-m_za_2012_god 1.12 Mb

 

 

Ревизорски извештај за 2011 година

pdf audit_report_2011_mac 519.55 Kb

 

 

Ревизорски извештај за 2010 година

 

pdf audit_report_2010_mak 894.46 Kb

 

 

Ревизорски извештај за 2009 година

 

pdf audit_report_2009_mak 909.09 Kb

 

 

Ревизорски извештај за 2008 година


pdf audit_report_2008_mak 784.43 Kb