Konkurs për shkrime hulumtuese mbi temën - korrupsioni
13.11.2017 Platforma e Organizatave të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit në të cilën bëjnë pjesë 15 organizata të shoqërisë civile fton të gjithë gazetarët që punojnë në fushën e gazetarisë hulumtuese për të shprehur interesin e tyre për të marrë pjesë në një seri puntorishë që do të organizohen në kuadër të projektit "Forcimi i Platformës së Organizatave të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionin" e mbështetur nga Projekti i USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare.

Përveç kësaj, si pjesë e aktiviteteve të projektit në kuadër të projektit të lartpërmendur, gazetarët do të angazhohen për të shkruar tekste (në total janë planifikuar 10 shkrime kërkimore) për këtë problematik dhe do të paguhen një bruto shumë prej 500 USD për një tekst hulumtues. Gazetarët që do të paraqiten për pjesëmarrje në puntori duhet të paraqesin propozim-temë për hulumtimin e tyre.
 
 
Shpejtoni dhe paraqituni në numrin e telefonit në vijim: 3217-000 ose në adresën e mëposhtme: Kjo adresë e-mail-i është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë   (duke shënuar “Истражувачки стории,,. Информации во опис: име и презиме, контакт телефонски број, име на медиум – Shkrim hulumtues,,. Informacione në shpjegim: emri dhe mbiemri, kontakt telefoni juaj, emri i mediumit) jo më vonë se 22.11.2017.
 
platforma_logoa.jpg